Diplomovaná dětská sestra

Kód a název oboru vzdělání: 53-41-N/5. Diplomovaná dětská sestra

Název vzdělávacího programu: Diplomovaná dětská sestra

Učební plán

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická České Budějovice, Husova 3, nabízí absolventům středních škol s maturitou možnost denního (a ve školním roce 2020/2021 kombinovaného) tříletého studia ukončeného absolutoriem s titulem diplomovaný specialista v oboru Diplomovaná dětská sestra.

Přidanou hodnotou SZŠ a VOŠ zdravotnické v Českých Budějovicích je dlouholetá tradice a zkušenost v poskytování kvalitní pomaturitní profesní přípravy diplomovaným specialistkám oboru dětská sestra na jediné vyšší odborné škole zdravotnické v kraji. Střední zdravotnická škola v Českých Budějovicích saturovala v letech 1950-1997 jako jediná vzdělávací instituce v Jihočeském kraji dětská a novorozenecká oddělení nemocnic, dětské jesle a kojenecké ústavy, dětské ozdravovny a další zdravotnická zařízení, kvalitními a specificky připravenými dětskými sestrami ve čtyřletém maturitním studiu a doškolovacích kurzech. Počet absolventů oboru dětská sestra přesáhl počet 1300. Se vznikem tříletého pomaturitního studia ve vyšších odborných školách byl studijní obor transformován ze střední do vyšší odborné školy zakončené závěrečnou zkouškou – absolutoriem. V tomto oboru se mohli vzdělávat jednak absolventi středních zdravotnických škol, ale také absolventi jiných
odborností s maturitní zkouškou včetně absolventů gymnázií.

Otevřením nového akreditovaného oboru škola reaguje na primárně dlouhodobý nedostatek profesně vzdělaných sester v ošetřovatelské péči v pediatrii. Po dvanáctileté pauze, kdy bylo vzdělávání odbornosti dětská sestra přerušeno, nabízí ve školním roce 2019/2020 vyšší odborná škola pro zájemce o studium tohoto oboru 30 míst.

Absolventi – diplomovaní specialisté v oboru dětská sestra, jsou oprávněni pracovat na odděleních neonatologie a dětských odděleních včetně ordinací dětských lékařů. Odborná praxe bude realizována ve smluvních zařízeních v Českých Budějovicích a celém Jihočeském kraji i s nadregionální působností. K výuce odborného teoretického a praktického vyučování jsou k dispozici tři plně vybavené odborné učebny ošetřovatelství, odborná učebna psychologie a komunikace. Jedna z těchto učeben je vybavena pro potřeby výuky ošetřování
novorozenců a dětí.

Z personálního hlediska výuku zastřeší erudovaní a zkušení lékaři specialisté z neonatologického oddělení a dětského oddělení Nemocnice Č. Budějovice, a.s. Vybrané teoretické a praktické předměty budou vyučovat odborné učitelky ze SZŠ a VOŠ zdravotnické Č. Budějovice (tři mají specializaci v oboru dětská sestra).