Naše škola se stala fakultní školou

Paní děkanka doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D. společně s paní proděkankou pro studium a studentské praxe PhDr. Renatou Malátovou, Ph.D. v pondělí 20.1.2020 slavnostně předaly ceduli fakultní školy řediteli naší školy PhDr. Karlu Štixovi.

Tímto byla oficiálně stvrzena spolupráce mezi oběma institucemi.