Zpřístupnění hodnocení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 žákům a zákonným zástupcům

V souladu s pokyny MŠMT může škola 28. ledna 2021 sdělit hodnocení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 pouze elektronickou formou (výpis z vysvědčení obdrží žák nejpozději třetí vyučovací den, kdy bude možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání).

Jak si zobrazit hodnocení v aplikaci Bakaláři

Webová aplikace

V nabídce Klasifikace vyberte položku Pololetní klasifikace. Zobrazí se vám hodnocení za příslušné pololetí.

Na formuláři Pololetní klasifikace si můžete zobrazit i souhrny za jednotlivá pololetí.

Při zvolení Klasifikace Výchovná opatření z hlavní nabídky můžete zkontrolovat, zda žák nedostal pochvalu či v horším případě důtku.

Podrobnější postup

Mobilní aplikace

Pomocí mobilní aplikace si můžete zobrazit pololetní hodnocení, dále pak souhrnný přehled za jednotlivá pololetí a výchovná opatření k příslušnému pololetí.

Spusťte na svém mobilním zařízení aplikaci Bakaláři a přihlaste se na účet v systému Bakaláři. V hlavní nabídce zvolte položku Pololetí.

Na obrazovce se vám objeví známky z jednotlivých předmětů, souhrnný přehled za jednotlivá pololetí a výchovná opatření. Přepínat mezi těmito údaji můžete kliknutím na příslušný nápis v horní části obrazovky.

Podrobnější postup