Aktuální informace k maturitním zkouškám

Důležité dokumenty

Hlavní body úprav maturit, závěrečných zkoušek a absolutorií ve školním roce 2020/2021

Opatření obecné povahy k maturitním zkouškám v roce 2020/2021

Metodika k opatření obecné povahy k maturitním zkouškám v roce 2020/2021

Jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky – jarní období 2021

Podrobné informace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Maturitní zkouška 2021