Aktuální informace k přijímacímu řízení

Důležité dokumenty

Shrnutí aktualit k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2020/2021

Platné znění opatření obecné povahy k přijímacím zkouškám

Časový rozvrh konání jednotné přijímací zkoušky (jednotné zkušební schéma) – platné pro obor zdravotnické lyceum.

Zdroje informací