Odborná konference zubních techniků 2019

Ve dnech 19. a 20. září 2019 proběhlo na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické, České Budějovice, Husova 3 Setkání zubních techniků, pedagogů, studentů z celé republiky. Účel tohoto setkání, tj. výměna zkušeností, poznatků a načerpání novinek v tomto oboru, byl díky vysoké úrovní přednášejících stoprocentně naplněn.

Přednášející: Jakub Hošek, Čeněk Neruda, Karel Pletka, Michal Koudelka, MUDr. Jiří Nožička, Ondřej Mahdal, MDDr. Jaroslav Švepeš, Karel Špička.

Velký dík patří také všem sponzorům konference: VITA, Řempo CB, Kulzer, Rotadent, Curaprox, Dentamed, Dental Trading, NaZuby.cz, HenrySchein.

Program