Opatření ředitele školy – lyžařské kurzy

S konečnou platností ruším všechny zahraniční zájezdy žáků a studentů včetně sportovních lyžařských kurzů, a to v období do konce 1. pololetí školního roku 2020/2021. Vzhledem k tomu, že objednávky lyžařských kurzů jsou podmíněny výběrovým řízením, nebude je škola zajišťovat ani po tomto termínu.

Pokud to ve 2. pololetí školního roku hygienicko-epidemiologická situace dovolí, mohou být pořádány letní turistické kurzy žáků dle platných školních vzdělávacích programů a další plánované výjezdy žáků a studentů.

V Č. Budějovicích 1. 10. 2020

PhDr. Karel Štix, v. r.
ředitel školy