Odborná konference Laboratorní rozhledy – věda, škola, praxe

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3 si Vás dovoluje pozvat na 9. ročník odborné konference Laboratorní rozhledy – věda, škola, praxe, která se uskuteční pod záštitou 1. náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje doc., Ing. Lucie Kozlové, Ph.D. v úterý 4. dubna a středu 5. dubna 2017 v budově školy.

Akce je určena zdravotním laborantům, všeobecné sestře a všem zájemcům z řad odborné veřejnosti.

Je zařazena do kreditního systému vzdělávání Českou asociací sester.

Pozvánka na konferenci

Program konference

Přihláška na konferenci