Studentské mobility – PROJEKT ERASMUS+

Ve dnech 22.5.2017 až 6.6. 2017 hostila naše škola skupinu deseti španělských studentů  v rámci Studentských mobilit programu Eramus+. Studenti přicestovali z partnerské školy CIFP Majada Marcial v Badaloně, kde studují obor ošetřovatelství a sociální práce. Odborný program jejich stáže byl proto zaměřen zejména na seznámení se s charakterem a principy fungování zdravotně sociálního systému v Čechách. V prvním týdnu byla připravena řada zajímavých exkurzí. Studenti  navštívili  například Centrum Bazalka pro péči o děti s kombinovaným postižením, dále Auti centrum, které se zabývá péčí o děti s autismem a v neposlední řadě také  vybraná oddělení nemocnice a to konkrétně neonatologii, ARO, Emeregency, JIP interního oddělení a dialyzační středisko.

V druhém týdnu Španělé spolu s našimi studenty docházeli na praxi do zdravotně sociálních zařízení – CSS Staroměstská a DD Máj, kde měli možnost přímo sledovat náplň a systém práce ošetřovatelského personálu. Během této praxe se sami zapojovali do bazálních ošetřovatelských výkonů.

Neformální část pobytu španělských studentů byla zaměřena především na poznání české kultury a zajímavých míst České republiky. Studenti navštívili např. zámek Hluboká, Český Krumlov a víkendy trávili v Praze. V průběhu mobilit se vytvořila řada nových přátelství, prohloubeny byly i komunikační dovednosti a věříme, že všichni zainteresovaní si odnášejí nezapomenutelné vzpomínky.

S partnerskou školou CIFP Majada Marcial v Badaloně je toto již druhý úspěšně realizovaný evropský projekt a pevně věříme, že není posledním.

studenti studenti

studenti  studenti

studenti studenti

 lékařistudenti

Autor: Mgr. Ilona Bláhová