Náhradní termíny přijímacích zkoušek

Jednotná přijímací zkouška

  • 2. června 20213. června 2021 (obor zdravotnické lyceum)

Školní přijímací zkouška

  • 1. června 2021 (obory praktická sestra, asistent zubního technikamasér sportovní a rekondiční)