Návštěva amerických studentů na naší škole

Ve dnech 5.-7.12 2018 jako každoročně navštívili naší školu studenti ošetřovatelství z De Paul University v Chicagu.

První den naši studenti připravili pásmo prezentací na téma systém zdravotní a sociální péče u nás a na téma České Vánoce. P. uč. Mgr. Bláhová seznámila zahraniční studenty a profesory s historií naší školy a se systémem vzdělávání zdravotních sester v České republice. Rovněž američtí studenti prezentovali zdravotní systém a systém vzdělávání zdravotníků pro naše žáky.

Odpoledne v součinnosti se studenty a pedagogy školy, byl připraven pro Američany vánoční workshop, kde se dozvěděli více o českých vánočních zvycích a také řadu z nich si mohli prakticky vyzkoušet jako např.: přípravu bramborového salátu, lití olova, krájení jablek, tvorba nepečeného cukroví aj.

V podvečer se zahraniční hosté spolu s našimi studenty účastnili hokejového utkání.

Druhý den pro Chicagské studenty byly připraveny exkurze v nemocnici: na Záchranné službě JČK a na odděleních ARO a Neonatologie. V rámci odborné části návštěvy v nemocnici byli hosté také seznámeni s evropskými projekty, kterých se jako škola účastníme, především s mezinárodním projektem TNP, zaměřeným na transkulturní ošetřovatelství.

Odpoledne exkurze pokračovaly návštěvou Centra ARPIDA pro děti s kombinovaným postižením a závěrem dne byla organizována společná večeře v Minipivovaru Kněžínek, jejíž součástí byla i exkurze pivovarem a ochutnávka piva.

Poslední den návštěvy studenti v doprovodu p. uč. Dvořákové navštívili Psychiatrickou léčebnu Červený dvůr, kde je čekala odborná exkurze na téma: péče o závislé osoby v ČR.

Pevně věříme, že se studentům z Ameriky pobyt v Českých Budějovicích a návštěva naší školy líbili. Stejně tak jsme přesvědčeni, že česko-americké setkání bylo přínosné i pro naše studenty a pedagogy, kterých se plánovaných aktivit s Američany účastnili. Jistě se dozvěděli mnoho zajímavých informací o Americe a mohli si procvičit i jazykové dovednosti.

So, see you next year !!!:)

Mgr. Ilona Bláhová

Návštěva amerických studentů na naší škole

Návštěva amerických studentů na naší škole