Historie školy

Názvy školy

Ženská škola průmyslová spolku „Ludmila“
1910–1921

Dívčí odborná škola rodinná a živnostenská spolku „Ludmila“
1921–1925

Veřejná odborná škola pro ženská povolání spolku „Ludmila“
1925–1948

Vyšší škola sociálně-zdravotní
1946–1949

Škola sociálně-zdravotní
1946–1951

Zdravotní škola
1951–1961

Střední zdravotnická škola
1961–1996

Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola
1996–31. 12. 2005

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická
1. 1. 2006–dosud

Ředitelé školy

Zástupci ředitele školy

Zeinerová Magdalena
1946–1949

Veleová Bohumila
1949–1969

Tomšová Marie
1963–1972

Mgr. Šestauber Josef
1970–1994

Harazímová Růžena
1972–1997

Mgr. Lošková Ludmila
1986–1990

Mgr. Lippmann Karel
1990–1991

Vlček Václav
1993–2001

PaedDr. Lonsmín František
1994–dosud

Mgr. Tóthová Valerie
1997–1999

Pouzarová Alena
1999–2006

Ing. Šafářová Lenka
2001–2002

Ing. Malinovská Jaroslava
2002–dosud

Mgr. Kudláčková Miroslava
2006–dosud

Obory vzdělání

Asistent hygienické služby
1965–1968

Asistent zubního technika
2005–dosud

Dětská sestra
1950–1997

Diplomovaná dětská sestra
1997–2006

Diplomovaná všeobecná sestra
1997–dosud

Diplomovaný fyzioterapeut
1995–2006

Farmaceutický laborant
1963–1964, 1972–1980

Fyzioterapeut
1993–1996

Laborant veterin. nemocnice
1957–1961

Laboratorní asistent
2006–dosud

Lékárenský laborant
1956–1957

Masér sportovní a rekondiční
2007–dosud

Ošetřovatelka
1946–1952, 1970–1976

Pěstounky
1973–1975

Porodní asistentka
1946–1964, 1992–1996

Rehabilitační pracovník
1986–1995

RTG laborant
1955–1956

Sanitární pracovnice
1961–1963

Všeobecná sestra
1992–2008

Zdravotní laborant
1950–2008

Zdravotní sestra
1949–1995

Zdravotnická pracovnice
1946–1952

Zdravotnické lyceum
2005–dosud

Zdravotnický asistent
2004–dosud

Zubní instrumentářky
1965–1966, 1973–1975

Zubní laborant
1951–1976, 1980–1995

Zubní technik
1992–2008

Ženská sestra
1963–1982, 1986–1992