EU peníze středním školám – Digitální učební materiály ve škole

Investice do rozvoje vzdělávání - logo

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Projekt Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Anglický jazyk

AJ1 – Human Body
AJ2 – Medical English
AJ3 – Vocabulary Builder
AJ4 – Culture of English Speaking Countries
AJ5 – Angličtina – Gramatika
AJ6 – English Speaking Countries and The Czech Republic
AJ7 – Word Expansion

Informační a komunikační technologie

IT1 – Počítačová grafika a multimédia
IT2 – MS Excel 2007
IT3 – Úvod do studia počítačových technologií

Matematika

MA1 – Základní poznatky z matematiky
MA2 – Funkce, rovnice a nerovnice, slovní úlohy
MA3 – Planimetrie
MA4 – Analytická geometrie

Ošetřovatelství

OS1 – Ošetřovatelství – cvičení
OS2 – Fyziologické funkce
OS3 – Podávání léků
OS4 – Odběr biologického materiálu, chirurgický celek a následná rehabilitační péče

Ochrana veřejného zdraví

OZ1 – Ochrana veřejného zdraví

Patologie a patologická fyziologie

PF1 – Patologie

První pomoc

PP1 – První pomoc

Psychologie

PS1 – Úvod do obecné psychologie
PS2 – Psychologie osobnosti
PS3 – Psychologie osobnosti a náročné životní situace
PS4 – Obecná psychologie
PS5 – Vývojová psychologie: prenatální období – předškolní věk
PS6 – Vývojová psychologie – školní věk až stáří
PS7 – Sociální psychologie a úvod do sociální komunikace
PS8 – Sociální komunikace ve zdravotnictví
PS9 – Sociální komunikace ve zdravotnictví a zdravotnická psychologie