Školní multimediální knihovna

Logolink

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012326

Výzva č. 02_18_067 pro Implementaci strategie digitálního vzdělávání II v prioritní ose 3 OP

Doba realizace: 01.01.2020 – 31.12.2022

Cílem projektu je podpora výuky prostřednictvím nových digitálních technologií a digitálních vzdělávacích zdrojů (DVZ).

Projekt je zaměřen na rozšíření vzdělávací nabídky v oblasti zdravotnického školství o multimediální DVZ v podobě  videonahrávek a pojmových map doplněných o pracovní listy, kvízy a další materiály podporující aktivní zapojení žáků do procesu učení.

Veškeré projektové výstupy budou uloženy a volně on-line přístupné ve školní multimediální knihovně.