Výstavba nových učeben pro výuku přírodovědných předmětů, jazyků a IKT

Projekt „Výstavba nových učeben pro výuku přírodovědných předmětů, jazyků a IKT“  je spolufinancován Evropskou unií.

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0009039

Cílem projektu je vybudování 3 učeben pro přírodovědné předměty, jazykovou výuku a ICT. Tato nová infrastruktura je situována do půdních prostor objektu.

Realizace 11/2017 – 10/2018