Pozvánky k přijímacím zkouškám

Odeslání pozvánek

Pozvánky k přijímacím zkouškám byly odeslány v týdnu od 12. dubna 2021.

Poznámka k jednotným přijímacím zkouškám (JPZ) u oboru zdravotnické lyceum

Pozvánku na oba řádné termíny obdrží uchazeč, pokud se JPZ na druhé škole uvedené na přihlášce nekoná, nebo uchazeč podal pouze jedinou přihlášku na obor vzdělání s maturitní zkouškou. Uchazeč tak vykoná zkoušky v obou termínech na naší škole.