Praktická sestra

NOVELOU ZÁKONA Č. 96/2004 SB. SE MĚNÍ NÁZEV A NĚKTERÉ KOMPETENCE STÁVAJÍCÍHO MATURITNÍHO OBORU VZDĚLÁNÍ ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT. VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 SE BUDOU ŽÁCI 1. ROČNÍKŮ VZDĚLÁVAT PODLE NOVÝCH RÁMCOVÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ OBORU PRAKTICKÁ SESTRA, KTERÝM BUDE OBOR ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT NAHRAZEN. PRAKTICKÁ SESTRA BUDE PRACOVAT BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU.