Přijímací řízení pro VOŠ – školní rok 2021/2022

Pro školní rok 2021/22 budeme na VOŠZ přijímat uchazeče v těchto oborech vzdělání:

Formulář přihlášky ke vzdělávání na VOŠ