Projekt Blázníš? No a!

Ve školním roce 2015/2016 se SZŠ a VOŠZ České Budějovice zapojila do projektu Blázníš? No a!, organizovaném společností FOKUS České Budějovice. Tato společnost nabízí pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním v jejich návratu a uplatnění ve společnosti. Participace na tomto projektu pokračuje i ve školním roce 2016/2017.

Projekt Blázníš? No a! je primární, preventivní a destigmatizační program zaměřený na oblast duševního zdraví a nemoci. Je určen pro žáky a studenty.

Projekt je koncipován do tří bloků – vzdělávací, interaktivní a zážitkový. V prvním bloku jsou žáci a studenti motivováni k vlastním představám o samotném projektu. Ve druhém bloku je využita maximální aktivita v rámci modelových situacích, jejichž aktéry jsou samotní žáci a studenti. V posledním zážitkovém bloku je osobní setkání s „experty ve vlastní věci“ – lidmi, kteří mají vlastní zkušenost s duševním onemocněním a psychiatrickou péčí.

žáci a studenti