Projektový den Když tě srdce zradí

Dne 20.10.2022 proběhl na detašovaném pracovišti projektový den s názvem Když tě srdce zradí. Žáci 4. ročníku přednášeli svým mladším spolužákům a žákům SPgŠ Prachatice o anatomii a fyziologii srdce, jeho nemocech a následné léčbě. Součástí byl i workshop s kardiopulmonální resuscitaci dospělého a dítěte.

Současně vás zveme na další projektový den Zachraň si kůži, který se uskuteční 6.12.2022.

Milada Pilná