Psychologická olympiáda – již po dvanácté!!!

Psychologickou olympiádu každoročně vyhlašuje MŠMT a tuto soutěž s celostátní působností akredituje Česká asociace sester, s podporou celostátní předmětové komise pro výuku psychologie. Pro letošní rok psychologická předmětová komise vybrala téma „Když člověk potká člověka“.

Po úspěšném absolvování třídních kol soutěže se školního kola soutěžního klání zúčastnili žáci a žákyně oborů ZDA a ZLY.
Ve školním kole uspěli Tereza  Houserová (ZLY 2.) – 1. místo, Aneta Frnková (ZDA 2.A) – 2 místo, Lucie Kvasničková (ZLY 3.) – 3. místo a Matěj Škornička (ZDA 2.A), který  získal zvláštní ocenění poroty.

V krajském kole nás reprezentovaly  dvě soutěžící, které se obě umístily na stupních vítězů. Tereza  Houserová  získala 2. místo a Aneta Frnková pak 3. místo.

Akce  byla pro všechny zúčastněné příležitostí  uvědomit si, že psychologie není  jenom jedním z vyučovaných předmětů, ale také příležitostí  přemýšlet o důležitých tématech každodenního života  a možností osobního a odborného růstu.

Zapsala: PhDr. Yvetta Pužejová