Rozhodnutí o nekonání přijímací zkoušky u oboru 53-41-M/03 Praktická sestra, detašované pracoviště Prachatice

V jednotných kritériích přijímání pro první kolo přijímacího řízení si ředitel školy výslovně vyhradil možnost rozhodnout o nekonání zkoušek v případě, že počet přijatých přihlášek ke vzdělávání je nižší nebo roven než ředitelem školy vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazeců do oboru vzdělání a formy vzdělání.

U oboru 53-41-M/03 Praktická sestra, detašované pracoviště Prachatice je vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů 25, podáno bylo celkem 17 přihlášek ke vzdělávání. Na základě výroku IV. z Opatření obecné povahy č. j.: MSMT-43073/2020-3 ze dne 5. ledna 2021 tak rozhodl ředitel školy o nekonání školní přijímací zkoušky z biologie člověka u oboru 53-41-M/03 Praktická sestra, detašované pracoviště Prachatice.

Dne 4. března 2021
PhDr. Karel Štix v. r.