Informační schůzka pro rodiče a zákonné zástupce žáků 1. ročníků – detašovaná pracoviště Prachatice a Strakonice

Ředitel SZŠ a VOŠ zdravotnické, České Budějovice, Husova 3, zve rodiče a zákonné zástupce přijatých žáků 1. ročníků do oboru vzdělání praktická sestra na informační schůzky, které se budou konat dne

  • 27. srpna 2020 (čtvrtek) v 15:30 hodin – detašované pracoviště Prachatice (učebna na VOŠ sociální a SPgŠ, Prachatice, Zahradní 249)
  • 26. srpna 2020 (středa) v 15:30 hodin – detašované pracoviště Strakonice (učebna na VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Strakonice, Želivského 291)

Na schůzce budou poskytnuty informace k organizaci studia, odborné praxe, sportovních kurzů, ubytování a stravování žáků.

Těšíme se na setkání s Vámi.

V Č. Budějovicích 17. 8 . 2020                                      PhDr. Karel Štix, ředitel školy, v.r.