Konverzační soutěž v německém jazyce

Tradiční soutěž v konverzaci v německém jazyce proběhla 3.12.2019.

Obě dvě kategorie byly zastoupeny dobře připravenými a šikovnými žákyněmi.

V první kategorii se na dvou prvních místech umístila děvčata z LY1 – Zuzana DuškováLucie Daňková, třetí místo patří Kláře Adamové z PS1B.

Ve druhé kategorii se umístila na prvních třech místech stejná sestava jako v loňském roce, došlo jen k prohození pořadí. Na první místo se posunula Kateřina Velková z LY2, druhé a třetí místo patří Nele ŠpinarovéAdéle Vališové z PS2B.

Děkujeme za účast všem a vítězům blahopřejeme.

Vyučující německého jazyka