Spolupráce s CSS Staroměstská České Budějovice

Již 11 let spolupracuje SZŠ a VOŠZ České Budějovice s CSS Staroměstská České Budějovice. Ve školním roce 2016/2017 probíhá v CSS ošetřovatelská praxe oboru DVS 1, jejíž součástí je aktivizační činnost pro uživatele centra. Aktivizační činnost spočívá v přípravě tématu dle zájmu uživatelů a studentů a následná prezentace. Dále zde probíhá odborná praxe žáků oboru MSR 4.

Součástí aktivizačních činností jsou pravidelné účasti žáků ZLY 3. Ve školním roce 2016/2017 se pravidelně účastníme sportovního odpoledne – šipky. Dále jsme připravili mikulášskou nadílku. V předvánočním čase žáci připravili vánoční pásmo, spolu s pěveckým sborem naší školy. V únoru jsme se podíleli na přípravě a realizaci masopustního průvodu. V březnu proběhl Den otevřených dveří SZŠ a VOŠZ pro uživatele a zaměstnance CSS Staroměstská. Na závěr školního roku je plánováno zážitkové dopoledne v CSS Staroměstská. V letošním školním roce bude zaměřeno na sportovní aktivity uživatelů. Na závěr, jako každoročně, budou předány ceny a diplomy nejúspěšnějším sportovcům.

Mikulášská nadílka

 

Den otevřených dveří SZŠ a VOŠZ pro uživatele a zaměstnance CSS Staroměstská