Stanovení termínů zkoušek profilové části maturitní zkoušky – jarní zkušební období 2021

ZA4A

  • praktická zkouška……………………. 17. 5.–21. 5. 2021 od 6:00 hod.
  • ústní zkoušky………………………….. 1. 6.–4. 6. 2021 od 7:30 hod.

ZA4B

  • praktická zkouška……………………. 17. 5.–21. 5. 2021 od 6:00 hod.
  • ústní zkoušky………………………….. 1. 6.–4. 6. 2021 od 7:30 hod.

AZ4

  • praktická zkouška …………………… 7. 6.–11. 6. 2021 od 7:15 hod.
  • ústní zkoušky………………………….. 1. 6.–4. 6. 2021 od 7:30 hod.

MS4

  • praktická zkouška …………………… 31. 5.–4. 6. 2021 od 7:00 hod.
  • ústní zkoušky………………………….. 7. 6.–10. 6. 2021 od 7:30 hod.

LY4

  • obhajoba maturitní práce………….. 1. 6.–2. 6. 2021 od 8:00 hod.
  • ústní zkoušky………………………….. 7. 6.–11. 6. 2021 od 7:30 hod.

 

V Českých Budějovicích dne 24. března 2021

PhDr. Karel Štix v. r.
ředitel školy