Volno z rozhodnutí ředitele školy

Na základě doporučení ministra zdravotnictví ředitelům škol a z důvodu pozitivně testovaného vyučujícího a některých žáků v karanténě, bude škola dne 24. 9.2020 po osmé vyučovací hodině uzavřena. Pátek 25. 9. 2020 stanovuji jako den ředitelského volna, a to pro žáky všech ročníků střední školy. Studenti VOŠ budou mít vyučování dle stanoveného rozvrhu.

V Českých Budějovicích dne 22. 9. 2020

PhDr. Karel Štix v. r.
ředitel školy