Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení na VOŠ

Vyhlášení přijímacího řízení

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Informace pro uchazeče na obor DV, přijetí do vyššího ročníku

Podmínky pro přijetí uchazečů do oboru vzdělání Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/1., zkrácená forma denní vzdělávání

Obsah modulů a doporučená literatura pro přijímací zkoušky na zkrácenou formu vzdělávání

Potvrzení o počtu absolvovaných hodin ošetřování nemocných a souvislé odborné praxe na střední škole

Informace pro uchazeče na obor DZ, přijetí do vyššího ročníku

Tématické okruhy

Přihláška

Přihláška ke vzdělávání