Obory vzdělání

Denní forma vzdělávání

Obory vzdělání VOŠZ jsou určeny pro absolventy s úplným středoškolským vzděláním (s maturitní zkouškou). Vzdělávání je  tříleté, zakončené absolutoriem. Absolventi získávají titul diplomovaný specialista.

Kombinovaná forma vzdělávání