Výuka od 25. 11. 2020

Na základě rozhodnutí vlády dochází v organizaci vyučování od středy 25. 11. 2020 k následujícím změnám:

  • Nově bude probíhat prezenční výuka závěrečných ročníků (4. ročníky všech oborů).
  • U ostatních tříd nadále probíhá distanční vyučování s výjimkou prezenčního praktického vyučování ve skupinách do dvaceti žáků/studentů.
  • Z uvedených důvodů dochází i k drobným změnám v rozvrzích tříd.
  • Domovy mládeže budou v souvislosti se zahájením prezenční výuky opět zajišťovat ubytování a stravování žáků a studentů, kteří se prezenční výuky účastní.
  • Žáci/studenti a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky/respirátory (event. štíty) po celou dobu pobytu ve škole.
  • Vždy jednomu žákovi/studentovi + jednomu učiteli jsou umožněny individuální prezenční konzultace.

PhDr. Karel Štix
ředitel školy