Zahájení projektu v rámci programu Erasmus+ KA02

Škola získala podporu na realizaci projektu Transcultural nursing for practice, registrační číslo 2017-1-CZ01-KA202-035512 v rámci programu Erasmus+,                   KA 2 – Projekty spolupráce na inovacích a výměně osvědčených postupů –                       Strategická partnerství v odborném vzdělávání a přípravě.

Projekt je plánován na 3 roky (od 1. 9. 2017 do 31. 08. 2020).

Schválená výše grantové podpory činí 413 245 EUR.

Informace o projektu jsou uvedeny v oddíle Projekty