Sbírková akce Život dětem

Na naší škole se 2.12.2019 uskutečnila zimní sbírková akce „Život dětem“. Třída LY3 vybrala částku 12 282 Kč, která bude použita na pomoc dětem se závažnými onemocněními, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů a to konkrétně na pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, na úhradu zdravotnického materiálu, speciální výživy, rehabilitačních pobytů apod.

DĚKUJEME!!!!

Mgr. Hana Rybáková