Již více než 70 let připravujeme zdravotníky s kvalitním profesním vzděláním

Aktuálně


Poznávací zájezd do Vídně (Schönbrunn + Prater)

Dne 24. dubna 2019 se 77 žáků naší školy zúčastnilo poznávacího zájezdu do […]

Krajské kolo soutěže z poznatků Klinické propedeutiky a patofyziologie

„Klinická propedeutika a patofyziologie zajímavě“ Dne 20. 3. 2019 proběhl na naší škole 1. ročník krajského […]

SOUTĚŽ z poznatků Klinické propedeutiky a patofyziologie

První ročník školního kola soutěže „Klinická propedeutika a patofyziologie zajímavě“ proběhl na naší […]

Vyhlášení přijímacího řízení pro VOŠ - školní rok 2019/2020

Pro školní rok 2019/20 budeme na VOŠZ přijímat uchazeče v těchto oborech vzdělání: […]

Proč jít studovat na Husovku?

Jsme jediná jihočeská státní zdravotnická škola,

 • která připravuje zdravotnické pracovníky v klinických i technických zdravotnických oborech,
 • kde mohou absolventi středních škol pokračovat v tříletém studiu na vyšší odborné škole a dosáhnout titulu diplomovaný specialista,
 • která v mezinárodních projektech programu Erasmus+ organizuje výměny žáků, studentů a učitelů do 8 zemí EU a USA.

5 OBORŮ NA SZŠ   3 OBORY NA VOŠZ


 • Moderní materiální vybavení

  9 odborných učeben, knihovna se studovnou, multimediální učebny, moderně vybavená učebna informačních a komunikačních technologií, špičkové vybavení učeben ošetřovatelství, zubních a chemických laboratoří a balneocentra, dvě tělocvičny a venkovní sportovní areál.


 • Studium VOŠZ se 100% uplatněním

  Absolventi jakékoli střední školy s maturitou mohou pokračovat v tříletém odborném studiu na vyšší odborné škole zdravotnické, zakončeného závěrečnou zkouškou – absolutoriem. Absolventi najdou stoprocentní uplatnění u nás a v členských státech EU.


 • Mezinárodní projekty a Erasmus

  Škola patří k nejúspěšnějším žadatelům v kraji o mezinárodní projekty v programu Erasmus+. V rámci výměnných praxí (mobilit) žáků, studentů a pedagogických pracovníků spolupracujeme s Německem, Dánskem, Maďarskem, Rumunskem, Tureckem, Španělskem, Kanárskými ostrovy a USA. Partnerskou školou je SZŠ ve slovenské Levoči. Spolupracujeme dlouhodobě v ošetřovatelských oborech a oboru masér.


 • Ubytování a stravování

  Škola nabízí ubytování a stravování ve spolupráci s DM U Hvízdala, DM Holečkova ulice a s DM při SŠ polytechnické České Budějovice.