Již 70 let připravujeme zdravotníky s kvalitním profesním vzděláním

Proč jít studovat na Husovku?

Jsme jediná jihočeská státní zdravotnická škola,

 • která připravuje zdravotnické pracovníky v klinických i technických zdravotnických oborech,
 • kde mohou absolventi středních škol pokračovat v tříletém studiu na vyšší odborné škole a dosáhnout titulu diplomovaný specialista,
 • která v mezinárodních projektech programu Erasmus+ organizuje výměny žáků, studentů a učitelů do 8 zemí EU a USA.

5 OBORŮ NA SZŠ   2 OBORY NA VOŠZ


 • Moderní materiální vybavení

  9 odborných učeben, knihovna se studovnou, multimediální učebny, moderně vybavená učebna informačních a komunikačních technologií, špičkové vybavení učeben ošetřovatelství, zubních a chemických laboratoří a balneocentra, dvě tělocvičny a venkovní sportovní areál.


 • Studium VOŠZ se 100% uplatněním

  Absolventi jakékoli střední školy s maturitou mohou pokračovat v tříletém odborném studiu na vyšší odborné škole zdravotnické, zakončeného závěrečnou zkouškou – absolutoriem. Absolventi najdou stoprocentní uplatnění u nás a v členských státech EU.


 • Mezinárodní projekty a Erasmus

  Škola patří k nejúspěšnějším žadatelům v kraji o mezinárodní projekty v programu Erasmus+. V rámci výměnných praxí (mobilit) žáků, studentů a pedagogických pracovníků spolupracujeme s Německem, Dánskem, Maďarskem, Rumunskem, Tureckem, Španělskem, Kanárskými ostrovy a USA. Partnerskou školou je SZŠ ve slovenské Levoči. Spolupracujeme dlouhodobě v ošetřovatelských oborech a oboru masér.


 • Ubytování a stravování

  Škola nabízí ubytování a stravování ve spolupráci s DM U Hvízdala, DM Holečkova ulice a s DM při SŠ polytechnické České Budějovice.

Aktuality


Spolupráce s CSS Staroměstská České Budějovice

Již 11 let spolupracuje SZŠ a VOŠZ České Budějovice s CSS Staroměstská České Budějovice. Ve školním roce 2016/2017 probíhá v CSS ošetřovatelská praxe oboru DVS 1, jejíž součástí je […]

Projekt Blázníš? No a!

Ve školním roce 2015/2016 se SZŠ a VOŠZ České Budějovice zapojila do projektu Blázníš? No a!, organizovaném společností FOKUS České Budějovice. Tato společnost nabízí pomoc a podporu lidem s duševním […]

Výsledky přijímacího řízení - 1. kolo

Výsledky z jednotných testů z prvního a druhého termínu přijímacího řízení budou škole zpřístupněny Centrem 28. dubna 2017 do 12 hodin. Ředitel školy pak do 2 pracovních dnů zveřejní na veřejně přístupném místě […]