Již více než 70 let připravujeme zdravotníky s kvalitním profesním vzděláním


Aktuálně


Vyhlášení přijímacího řízení pro VOŠ - školní rok 2018/2019

Vyhlášení třetího kola přijímacího řízení pro obor vzdělání Diplomovaná všeobecná sestra a […]

Nová výzva k podání nabídky Nákup počítačů - vybavení půdních učeben

Nová výzva k předložení cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku […]

Zahájení školního roku 2018/2019

Zahájení období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 střední zdravotnická škola – […]

Zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Nákup počítačů - vybavení půdních učeben"

Zadavatel dle bodu X Výzvy k podání cenových nabídek RUŠÍ výběrové řízení na […]

Proč jít studovat na Husovku?

Jsme jediná jihočeská státní zdravotnická škola,

 • která připravuje zdravotnické pracovníky v klinických i technických zdravotnických oborech,
 • kde mohou absolventi středních škol pokračovat v tříletém studiu na vyšší odborné škole a dosáhnout titulu diplomovaný specialista,
 • která v mezinárodních projektech programu Erasmus+ organizuje výměny žáků, studentů a učitelů do 8 zemí EU a USA.

5 OBORŮ NA SZŠ   2 OBORY NA VOŠZ


 • Moderní materiální vybavení

  9 odborných učeben, knihovna se studovnou, multimediální učebny, moderně vybavená učebna informačních a komunikačních technologií, špičkové vybavení učeben ošetřovatelství, zubních a chemických laboratoří a balneocentra, dvě tělocvičny a venkovní sportovní areál.


 • Studium VOŠZ se 100% uplatněním

  Absolventi jakékoli střední školy s maturitou mohou pokračovat v tříletém odborném studiu na vyšší odborné škole zdravotnické, zakončeného závěrečnou zkouškou – absolutoriem. Absolventi najdou stoprocentní uplatnění u nás a v členských státech EU.


 • Mezinárodní projekty a Erasmus

  Škola patří k nejúspěšnějším žadatelům v kraji o mezinárodní projekty v programu Erasmus+. V rámci výměnných praxí (mobilit) žáků, studentů a pedagogických pracovníků spolupracujeme s Německem, Dánskem, Maďarskem, Rumunskem, Tureckem, Španělskem, Kanárskými ostrovy a USA. Partnerskou školou je SZŠ ve slovenské Levoči. Spolupracujeme dlouhodobě v ošetřovatelských oborech a oboru masér.


 • Ubytování a stravování

  Škola nabízí ubytování a stravování ve spolupráci s DM U Hvízdala, DM Holečkova ulice a s DM při SŠ polytechnické České Budějovice.