Již více než 70 let připravujeme zdravotníky s kvalitním profesním vzděláním

Jihočeský kraj

Aktuálně


Příprava na maturitní zkoušky a přijímací zkoušky pomocí aplikace ČŠI

Maturitní zkoušky Žáci maturitních ročníků středních škol mohou aplikaci InspIS SETmobile využít […]

Maturitní kalendář - jarní termín 2021

Řádný termín společné části Didaktické testy společné části se budou konat v období od […]

Zpřístupnění hodnocení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 žákům a zákonným zástupcům

V souladu s pokyny MŠMT může škola 28. ledna 2021 sdělit hodnocení za 1. pololetí […]

Den otevřených dveří - České Budějovice

Termín Ve školním roce 2020/2021 se již uskutečnil Informace Obecné (prezentace v PDF) […]

Proč jít studovat na Husovku?

Jsme jediná jihočeská státní zdravotnická škola,
 • která připravuje zdravotnické pracovníky v klinických i technických zdravotnických oborech,
 • kde mohou absolventi středních škol pokračovat v tříletém studiu na vyšší odborné škole a dosáhnout titulu diplomovaný specialista,
 • která v mezinárodních projektech programu Erasmus+ organizuje výměny žáků, studentů a učitelů do 8 zemí EU a USA.

5 OBORŮ NA SZŠ   3 OBORY NA VOŠZ

 • Moderní materiální vybavení

  9 odborných učeben, knihovna se studovnou, multimediální učebny, moderně vybavená učebna informačních a komunikačních technologií, špičkové vybavení učeben ošetřovatelství, zubních a chemických laboratoří a balneocentra, dvě tělocvičny a venkovní sportovní areál.
 • Studium VOŠZ se 100% uplatněním

  Absolventi jakékoli střední školy s maturitou mohou pokračovat v tříletém odborném studiu na vyšší odborné škole zdravotnické, zakončeného závěrečnou zkouškou – absolutoriem. Absolventi najdou stoprocentní uplatnění u nás a v členských státech EU.
 • Mezinárodní projekty a Erasmus

  Škola patří k nejúspěšnějším žadatelům v kraji o mezinárodní projekty v programu Erasmus+. V rámci výměnných praxí (mobilit) žáků, studentů a pedagogických pracovníků spolupracujeme s Německem, Dánskem, Maďarskem, Rumunskem, Tureckem, Španělskem, Kanárskými ostrovy a USA. Partnerskou školou je SZŠ ve slovenské Levoči. Spolupracujeme dlouhodobě v ošetřovatelských oborech a oboru masér.
 • Ubytování a stravování

  Škola nabízí ubytování a stravování ve spolupráci s DM U Hvízdala, DM Holečkova ulice a s DM při SŠ polytechnické České Budějovice.