Již více než 70 let připravujeme zdravotníky s kvalitním profesním vzděláním

Jihočeský kraj

Aktuálně


Výsledky přijímacího řízení VOŠ - 1. kolo

Diplomovaná všeobecná sestra (53-41-N/1.) denní forma vzdělávání přijetí do vyššího ročníku – […]

Úřední dny v době letních prázdnin 2020

Červenec 2020 Pondělí   09:00 – 13:00 hodin Středa    09:00 – 13:00 hodin […]

Seznamy žáků - 1. ročníky 2020/2021

PS1A Třídní učitelka: Mgr. Šipanová Renata Abelová Alena Adamcová Adéla Bednárová Gréta […]

Seznam učebnic pro 1. ročníky

Seznam učebnic pro první ročníky – školní rok 2020/2021

Výsledky přijímacího řízení - 2. kolo

Výsledky přijímacího řízení (2. kolo): praktická sestra (53-41-M/03) Prachatice výsledek hodnocení seznam přijatých […]

Výsledky přijímacího řízení - 1. kolo - po náhradním termínu

Výsledky přijímacího řízení po konání náhradního termínu: praktická sestra (53-41-M/03) České Budějovice […]

Informace z Domova mládeže Holečkova

Zveřejňujeme informaci, kterou jsme obdrželi od ředitelky Domova mládeže a Skolní jídelny, Holečkova […]

Maturitní zkoušky – podzimní zkušební období 2020

K maturitě v září se mohou dostavit ti žáci, kteří podají přihlášku k podzimnímu zkušebnímu […]

Proč jít studovat na Husovku?

Jsme jediná jihočeská státní zdravotnická škola,
 • která připravuje zdravotnické pracovníky v klinických i technických zdravotnických oborech,
 • kde mohou absolventi středních škol pokračovat v tříletém studiu na vyšší odborné škole a dosáhnout titulu diplomovaný specialista,
 • která v mezinárodních projektech programu Erasmus+ organizuje výměny žáků, studentů a učitelů do 8 zemí EU a USA.

5 OBORŮ NA SZŠ   3 OBORY NA VOŠZ

 • Moderní materiální vybavení

  9 odborných učeben, knihovna se studovnou, multimediální učebny, moderně vybavená učebna informačních a komunikačních technologií, špičkové vybavení učeben ošetřovatelství, zubních a chemických laboratoří a balneocentra, dvě tělocvičny a venkovní sportovní areál.
 • Studium VOŠZ se 100% uplatněním

  Absolventi jakékoli střední školy s maturitou mohou pokračovat v tříletém odborném studiu na vyšší odborné škole zdravotnické, zakončeného závěrečnou zkouškou – absolutoriem. Absolventi najdou stoprocentní uplatnění u nás a v členských státech EU.
 • Mezinárodní projekty a Erasmus

  Škola patří k nejúspěšnějším žadatelům v kraji o mezinárodní projekty v programu Erasmus+. V rámci výměnných praxí (mobilit) žáků, studentů a pedagogických pracovníků spolupracujeme s Německem, Dánskem, Maďarskem, Rumunskem, Tureckem, Španělskem, Kanárskými ostrovy a USA. Partnerskou školou je SZŠ ve slovenské Levoči. Spolupracujeme dlouhodobě v ošetřovatelských oborech a oboru masér.
 • Ubytování a stravování

  Škola nabízí ubytování a stravování ve spolupráci s DM U Hvízdala, DM Holečkova ulice a s DM při SŠ polytechnické České Budějovice.