Již více než 70 let připravujeme zdravotníky s kvalitním profesním vzděláním

Aktuálně


Den otevřených dveří - České Budějovice

Místo konání SZŠ a VOŠZ, České Budějovice, Husova 3 Termín středa 8. ledna 2020 […]

Den otevřených dveří - detašované pracoviště Strakonice

Den otevřených dveří v odborné učebně v Nemocnici Strakonice a.s.se uskuteční dne 11. 1. 2020. Prezentace […]

Sbírková akce Život dětem

Na naší škole se 2.12.2019 uskutečnila zimní sbírková akce „Život dětem“. Třída […]

Konverzační soutěž v německém jazyce

Tradiční soutěž v konverzaci v německém jazyce proběhla 3.12.2019. Obě dvě kategorie byly zastoupeny […]

Přijímací řízení pro VOŠ - školní rok 2020/2021

Pro školní rok 2020/21 budeme na VOŠZ přijímat uchazeče v těchto oborech vzdělání: […]

Proč jít studovat na Husovku?

Jsme jediná jihočeská státní zdravotnická škola,

 • která připravuje zdravotnické pracovníky v klinických i technických zdravotnických oborech,
 • kde mohou absolventi středních škol pokračovat v tříletém studiu na vyšší odborné škole a dosáhnout titulu diplomovaný specialista,
 • která v mezinárodních projektech programu Erasmus+ organizuje výměny žáků, studentů a učitelů do 8 zemí EU a USA.

5 OBORŮ NA SZŠ   3 OBORY NA VOŠZ


 • Moderní materiální vybavení

  9 odborných učeben, knihovna se studovnou, multimediální učebny, moderně vybavená učebna informačních a komunikačních technologií, špičkové vybavení učeben ošetřovatelství, zubních a chemických laboratoří a balneocentra, dvě tělocvičny a venkovní sportovní areál.


 • Studium VOŠZ se 100% uplatněním

  Absolventi jakékoli střední školy s maturitou mohou pokračovat v tříletém odborném studiu na vyšší odborné škole zdravotnické, zakončeného závěrečnou zkouškou – absolutoriem. Absolventi najdou stoprocentní uplatnění u nás a v členských státech EU.


 • Mezinárodní projekty a Erasmus

  Škola patří k nejúspěšnějším žadatelům v kraji o mezinárodní projekty v programu Erasmus+. V rámci výměnných praxí (mobilit) žáků, studentů a pedagogických pracovníků spolupracujeme s Německem, Dánskem, Maďarskem, Rumunskem, Tureckem, Španělskem, Kanárskými ostrovy a USA. Partnerskou školou je SZŠ ve slovenské Levoči. Spolupracujeme dlouhodobě v ošetřovatelských oborech a oboru masér.


 • Ubytování a stravování

  Škola nabízí ubytování a stravování ve spolupráci s DM U Hvízdala, DM Holečkova ulice a s DM při SŠ polytechnické České Budějovice.