Již více než 70 let připravujeme zdravotníky s kvalitním profesním vzděláním

Pomáháme!

Jihočeský kraj

Aktuálně


Výzva ředitele školy

VYZÝVÁM VŠECHNY DOSUD NENAOČKOVANÉ ŽÁKY, STUDENTY A ZAMĚSTNANCE, ABY ZNOVU ZVÁŽILI SVÉ ROZHODNUTÍ […]

Informace pro školy a školská zařízení k provozu od 13. 9. 2021

Informace pro školy a školská zařízení k provozu od 13. 9. 2021

Vyhlášení přijímacího řízení na VOŠ

Přijímací řízení na obor Diplomovaná všeobecná sestra denní forma vzdělávání (3. kolo) kombinovaná […]

Výsledky přijímacího řízení VOŠ - 2. kolo

Diplomovaná všeobecná sestra (53-41-N/1.) denní forma vzdělávání Diplomovaná dentální hygienistka (53-41-N/3.) denní […]

Proč jít studovat na Husovku?

Jsme jediná jihočeská státní zdravotnická škola,
 • která připravuje zdravotnické pracovníky v klinických i technických zdravotnických oborech,
 • kde mohou absolventi středních škol pokračovat v tříletém studiu na vyšší odborné škole a dosáhnout titulu diplomovaný specialista,
 • která v mezinárodních projektech programu Erasmus+ organizuje výměny žáků, studentů a učitelů do 8 zemí EU a USA.

5 OBORŮ NA SZŠ   3 OBORY NA VOŠZ

 • Moderní materiální vybavení

  9 odborných učeben, knihovna se studovnou, multimediální učebny, moderně vybavená učebna informačních a komunikačních technologií, špičkové vybavení učeben ošetřovatelství, zubních a chemických laboratoří a balneocentra, dvě tělocvičny a venkovní sportovní areál.
 • Studium VOŠZ se 100% uplatněním

  Absolventi jakékoli střední školy s maturitou mohou pokračovat v tříletém odborném studiu na vyšší odborné škole zdravotnické, zakončeného závěrečnou zkouškou – absolutoriem. Absolventi najdou stoprocentní uplatnění u nás a v členských státech EU.
 • Mezinárodní projekty a Erasmus

  Škola patří k nejúspěšnějším žadatelům v kraji o mezinárodní projekty v programu Erasmus+. V rámci výměnných praxí (mobilit) žáků, studentů a pedagogických pracovníků spolupracujeme s Německem, Dánskem, Maďarskem, Rumunskem, Tureckem, Španělskem, Kanárskými ostrovy a USA. Partnerskou školou je SZŠ ve slovenské Levoči. Spolupracujeme dlouhodobě v ošetřovatelských oborech a oboru masér.
 • Ubytování a stravování

  Škola nabízí ubytování a stravování ve spolupráci s DM U Hvízdala, DM Holečkova ulice a s DM při SŠ polytechnické České Budějovice.