Již více než 70 let připravujeme zdravotníky s kvalitním profesním vzděláním

Jihočeský kraj

Aktuálně


Maturitní zkoušky – podzimní zkušební období 2022 - aktualizace

Obecné informace Přihláška k maturitní zkoušce se podává řediteli školy na tiskopisu stanoveném […]

Informace k adaptačnímu kurzu prvního ročníku Laboratorní asistent

Prosím všechny žáky budoucího prvního ročníku oboru Laboratorní asistent, aby se ozvali […]

Rozloučení

Vedení školy se společně se zaměstnanci českobudějovické nemocnice, příbuznými a přáteli, naposledy rozloučilo […]

Informace pro žáky budoucích prvních ročníků

Informace pro přijaté žáky budou na webu zveřejněny po 15.7.2022.

Proč jít studovat na Husovku?

Jsme jediná jihočeská státní zdravotnická škola,                                       

 • která připravuje zdravotnické pracovníky v klinických i technických zdravotnických oborech,
 • kde mohou absolventi středních škol pokračovat v tříletém studiu na vyšší odborné škole a dosáhnout titulu diplomovaný specialista,
 • která v mezinárodních projektech programu Erasmus+ organizuje výměny žáků, studentů a učitelů do 8 zemí EU a USA.

5 OBORŮ NA SZŠ   3 OBORY NA VOŠZ

 • Moderní materiální vybavení

  9 odborných učeben, knihovna se studovnou, multimediální učebny, moderně vybavená učebna informačních a komunikačních technologií, špičkové vybavení učeben ošetřovatelství, zubních a chemických laboratoří a balneocentra, dvě tělocvičny a venkovní sportovní areál.
 • Studium VOŠZ se 100% uplatněním

  Absolventi jakékoli střední školy s maturitou mohou pokračovat v tříletém odborném studiu na vyšší odborné škole zdravotnické, zakončeného závěrečnou zkouškou – absolutoriem. Absolventi najdou stoprocentní uplatnění u nás a v členských státech EU.
 • Mezinárodní projekty a Erasmus

  Škola patří k nejúspěšnějším žadatelům v kraji o mezinárodní projekty v programu Erasmus+. V rámci výměnných praxí (mobilit) žáků, studentů a pedagogických pracovníků spolupracujeme s Německem, Dánskem, Maďarskem, Rumunskem, Tureckem, Španělskem, Kanárskými ostrovy a USA. Partnerskou školou je SZŠ ve slovenské Levoči. Spolupracujeme dlouhodobě v ošetřovatelských oborech a oboru masér.
 • Ubytování a stravování

  Škola nabízí ubytování a stravování ve spolupráci s DM U Hvízdala, DM Holečkova ulice a s DM při SŠ polytechnické České Budějovice.