telefon 387 023 011
Dnes nejsou úřední hodiny
Velikost písma
Nacházíte se v kategorii

DVPP

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / Společné / O škole / DVPP

DVPP

Bakaláři - programy pro školní administrativu

Systém Bakaláři pokrývá prakticky všechny oblasti školní administrativy: veškeré evidence (evidence žáků, zaměstnanců školy, evidence majetku a další), výpisy pro školské úřady, vše co souvisí s klasifikací (zápis známek, přehledy prospěchu, katalogové listy, tisky vysvědčení,…), přípravu a zpracování přijímacího řízení, přípravu rozvrhu (s možností automatického generování), suplování, podklady pro proměnlivé složky platu učitelů, vedení knihoven a skladů učebnic, tematické plány, plán školních akcí,…

V roce 2019 udělilo MŠMT škole pod č. j.: MSMT- 33595/2019-1-1139 akreditaci k provádění vzdělávacích programů a vydávání osvědčení o jejich absolvování:

 • Bakaláři 1 - vedení školní matriky, klasifikace, vysvědčení, sestavy
 • Bakaláři 2 - úvazky, rozvrh, suplování, plán akcí
 • Bakaláři 3 - přijímací řízení, maturitní zkoušky, knihovna
 • Bakaláři 4 - úprava souborů, sloupcové seznamy, základní úpravy sestav
 • Bakaláři 5 - správa systému, tvorba sestav pro pokročilé
 • Bakaláři 6 - vedení elektronické třídní knihy
 • Bakaláři - školní informační systém

Platnost akreditace se stanoví do 25. 11. 2022.

Každý účastník má k dispozici počítač a vše si prakticky vyzkouší. Cena školení za osobu je 1500 Kč.

Máte-li o nějaké školení zájem, vyplňte přihlášku a zašlete ji elektronicky na e-mail: lonsmin@szscb.cz

Kromě výše uvedených školení a semináře nabízíme ostatním školám:

 • ukázky základních funkcí systému
 • pomoc při řešení problémů

Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky (první pomoc)

V dubnu 2008 získala škola osvědčení číslo 7752/2008-25 realizovat v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků vzdělávací program Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky (první pomoc).

Obsah - podrobný přehled témat výuky

Úvod

 • postup na místě nehody
 • zajištění bezpečnosti zúčastněných
 • správné určení druhu a rozsahu poranění
 • celkové vyšetření postiženého, základní životní funkce
 • přivolání odborné pomoci
 • integrovaný záchranný systém (IZS)

Obvazová technika

 • přikládání šátkových obvazů
 • přikládání obinadlových obvazů

Život zachraňující úkony

 • zástava krvácení
 • první pomoc při bezvědomí
 • neodkladná resuscitace

Další závažná poranění

 • mozkolebeční poranění
 • poranění hrudníku
 • poranění břicha
 • rány
 • termická poranění
 • chemická poranění
 • poranění očí
 • úraz elektrickým proudem
 • tonutí
 • otravy

Poranění pohybového aparátu Poranění svalů a měkkých tkání

Odborné semináře a konference

 

Celoživotní vzdělávání

Škola splnila kritéria pro certifikaci vzdělávací instituce - pracoviště Bazální stimulace.

Ať vám neuteče žádná novinka sledujte nás:

Kontakty

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3

Telefonní čísla
sekretariát387 023 011
ředitel školy387 023 012
sborovna387 023 023

Střední zdravotnická škola
elektronická adresa podatelny

skola@szscb.cz

studijní oddělení VOŠZ

studijni.vzs@seznam.cz

Úřední hodiny

Pondělí - Pátek8:00 - 10:00 a 13:00 - 14:00

Zobrazit

Mapa míst a pracovišť

mapa pracovišť

Partneři, sponzoři, organizace

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout