telefon 387 023 011
Dnes úřední hodiny: 8:00 - 10:00 / 13:00 - 14:00
Velikost písma
Nacházíte se v kategorii

Výchovný a kariérový poradce

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / Společné / O škole / Školní poradenské pracoviště / Výchovný a kariérový poradce

Výchovný a kariérový poradce

Konzultační hodiny

  • Úterý 9.45–11.45 hod., středa 9.45–10.45 hod. pro žáky, rodiče a učitele, po předchozí dohodě možný i jiný termín.

Poradenské činnosti

  • Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, základní skupinová i individuální šetření k volbě povolání, poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb poradenských středisek krajských poboček Úřadu práce České republiky.
  • Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.
  • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními zdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.

Metodické a informační činnosti

  • Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy s přípravou individualizované podpory pedagoga, plánu pedagogické podpory, individuálního vzdělávacího plánu a jeho vyhodnocováním, v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky.
  • Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.
  • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Ať vám neuteče žádná novinka sledujte nás:

Kontakty

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3

Telefonní čísla
sekretariát387 023 011
ředitel školy387 023 012
sborovna387 023 023

Střední zdravotnická škola
elektronická adresa podatelny

skola@szscb.cz

studijní oddělení VOŠZ

studijni.vzs@seznam.cz

Úřední hodiny

Pondělí - Pátek8:00 - 10:00 a 13:00 - 14:00

Zobrazit

Mapa míst a pracovišť

mapa pracovišť

Partneři, sponzoři, organizace

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout