telefon 387 023 011
Dnes úřední hodiny: 8:00 - 10:00 / 13:00 - 14:00
Velikost písma
Nacházíte se v kategorii

Masér sportovní a rekondiční

vzdělávání je čtyřleté, denní, ukončení maturitní zkouškou

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / Střední zdravotnická škola / Pro uchazeče / Obory vzdělání SŠ / Masér sportovní a rekondiční

(69-41-L/02)

Vzdělávací program připravuje žáky pro výkon sportovní a rekondiční masérské praxe. Dále díky skladbě ostatních odborných předmětů je připraven k aktivnímu užívání jím zvoleného cizího jazyka a v neposlední míře i k výkonu základních administrativních, sekretářských, správních a organizačně-provozních činností souvisejících s obchodně podnikatelskou praxí.

Obor vzdělání je vhodný také pro žáky se zrakovým handicapem.

Vzdělávání je čtyřleté, denní, ukončení maturitní zkouškou. Absolvent se může dále vzdělávat na vysokých nebo vyšších školách. Tento obor je dobrou přípravou pro další studium v oborech, jako jsou výchova ke zdraví, fyzioterapie, ergoterapie, učitelství tělesné výchovy apod.

 

V oblasti všeobecného vzdělání se absolvent oboru masér vyznačuje zejména:

 • spolehlivou znalostí jazyka českého a jeho kultivovaným užíváním ve všech komunikačních situacích
 • aktivním zvládnutím jednoho světového jazyka a schopností komunikace v něm
 • poznáním národní i světové historie
 • vědomostmi a dovednostmi z matematiky, směřujícími k rozvoji logického myšlení a ke schopnosti aplikovat matematiku v hospodářské praxi
 • rozvinutými pohybovými schopnostmi

 

V oblasti odborného vzdělání se absolvent oboru masér vyznačuje zejména:

vědomostmi a dovednosti pro poskytování profesionální masérské praxe sportovních a rekondičních studií a salonech
vědomostmi z hlediska péče o tělo, správné životosprávy a životního stylu
získáním informací o aspektech pohybu, jak za normálních podmínek, tak i patologických
schopnostmi vykonávat hodnocení pohybného aparátu
vědomostmi a dovednostmi v oblasti fyzikálních procesů a vlivu jednotlivých fyzikálních sil na organismus
připraveností vykonávat vlastní privátní praxi získáním znalostí v oblastech administrativy, podnikání a ekonomie
schopností komunikace s klientem a schopností dodržovat správné masážní postupy v souladu se zásadami společenské morálky a etiky

Konkretizovaný učební plán

Předpis č. 211/2010 Sb. – Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

53 Zdravotnictví

 • 53-41-M/01 Zdravotnický asistent (1, 4, 7a, 8a, 9a, 11, 16, 21, 23)
 • 53-41-M/03 Praktická sestra (1, 4, 7a, 8a, 9a, 11, 16, 21, 23)
 • 53-43-M/01 Laboratorní asistent (9a, 10, 22, 23, 27)
 • 53-44-M/03 Asistent zubního technika (4, 5, 7a, 8a, 9a, 16, 19, 22, 23)

69 Osobní a provozní služby

 • 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční (1, 4, 7a, 8a, 9a, 11, 16, 21, 23)

Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání

Kategorizace

 1. Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře v případě, zeje nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
 2. Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující činnosti ve vynucené poloze a činnosti vyžadující středně velkou zátěž v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
 3. Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů v případě, zeje nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
 4. Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky) v případě, zeje nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
 5. Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin, vylučující činnosti v riziku vibrací v případě, zeje nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
 6. Prognosticky závažná zánětlivá a degenerativní onemocnění kloubů a systémová onemocnění pohybové tkáně.
 7. Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud a) při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečištění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami, b) nelze při praktickém vyučování vyloučit činnosti se zvířaty, c) při praktickém vyučování nelze vyloučit styk s potravinami, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
 8. Prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně onemocnění alergických, pokud a) nelze při praktickém vyučování vyloučit dráždivé a alergizující látky, činnosti ve vysoce prašném prostředí, b) nelze při praktickém vyučování vyloučit činnosti se zvířaty, c) při praktickém vyučování nelze vyloučit styk s potravinami, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
 9. Přecitlivělost na a) alergizující látky používané při praktickém vyučování, b) látky ropného původu v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
 10. Alergická onemocnění kůže, spojivek nebo dýchacích cest.
 11. Prognosticky závažné nemoci srdce a oběhové soustavy vylučující středně velkou zátěž v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
 12. Prognosticky závažné poruchy krvetvorby (anemie apod.).
 13. Krvácivé stavy.
 14. Nemoci zažívací soustavy vyžadující dietní stravu a vylučující směnný nebo nepravidelný provoz.
 15. Prognosticky závažné nemoci endokrinní a přeměny látek, včetně diabetes mellitus.
 16. Prognosticky závažné poruchy mechanizmu imunity.
 17. Prognosticky závažné chronické nemoci ledvin a močových cest.
 18. Prognosticky závažné chronické nemoci jater (chronická hepatitis).
 19. Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
 20. Závažné poruchy sluchu v případě činností v riziku hluku v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
 21. Prognosticky závažné nemoci oka znemožňující zvýšenou fyzickou zátěž a manipulaci s břemeny v případě, zeje nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
 22. Prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvociru v případě činností s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
 23. Závažné duševní nemoci a poruchy chování.
 24. Prognosticky závažné gynekologické nemoci.
 25. Nemoci vylučující fyzickou náročnost související s výukou příslušného oboru vzdělání. Kritéria jsou stanovena obsahovým zaměřením výuky příslušného oboru vzdělání a jeho zdravotní náročností.
 26. Nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
 27. Nemoci vylučující splnění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy pro výkon povolání, na které bude uchazeč připravován v daném oboru vzdělání v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
 28. Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků.

Ať vám neuteče žádná novinka sledujte nás:

Kontakty

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3

Telefonní čísla
sekretariát387 023 011
ředitel školy387 023 012
sborovna387 023 023

Střední zdravotnická škola
elektronická adresa podatelny

skola@szscb.cz

studijní oddělení VOŠZ

studijni.vzs@seznam.cz

Úřední hodiny

Pondělí - Pátek8:00 - 10:00 a 13:00 - 14:00

Zobrazit

Mapa míst a pracovišť

mapa pracovišť

Partneři, sponzoři, organizace

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout