telefon 387 023 011
Dnes nejsou úřední hodiny
Velikost písma
Nacházíte se v kategorii

Zdravotnické lyceum

vzdělávání je čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / Střední zdravotnická škola / Pro uchazeče / Obory vzdělání SŠ / Zdravotnické lyceum

(78-42-M/04)

Vzdělávací program připravuje žáky ke studiu na vysokých a vyšších školách v oborech lékařských, zdravotnických, sociálně-zdravotních apod. Vzdělávání se zaměřuje na široké všeobecné vzdělání s posílenou výukou profilujících předmětů (biologie, fyzika, chemie, matematika).

Poskytuje výuku dvou cizích jazyků. Profesně je orientováno v oblasti zdravotnictví v lékařských a ostatních zdravotnických povoláních. Vzdělávání je zaměřeno na přípravu ke studiu zdravotnických a lékařských oborů (zdraví a nemoc, moderní trendy v péči o zdraví, klinická propedeutika, základy ošetřovatelství, mikrobiologie a epidemiologie, vybrané laboratorní metody atp.). Vzdělávání je čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou.

Po ukončení vzdělávání a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent připraven k dalšímu vzdělávání na vyšších a vysokých školách.

Konkretizovaný učební plán

Předpis č. 211/2010 Sb. – Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

53 Zdravotnictví

 • 53-41-M/01 Zdravotnický asistent (1, 4, 7a, 8a, 9a, 11, 16, 21, 23)
 • 53-41-M/03 Praktická sestra (1, 4, 7a, 8a, 9a, 11, 16, 21, 23)
 • 53-43-M/01 Laboratorní asistent (9a, 10, 22, 23, 27)
 • 53-44-M/03 Asistent zubního technika (4, 5, 7a, 8a, 9a, 16, 19, 22, 23)

69 Osobní a provozní služby

 • 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční (1, 4, 7a, 8a, 9a, 11, 16, 21, 23)

Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání

Kategorizace

 1. Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře v případě, zeje nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
 2. Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující činnosti ve vynucené poloze a činnosti vyžadující středně velkou zátěž v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
 3. Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů v případě, zeje nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
 4. Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky) v případě, zeje nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
 5. Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin, vylučující činnosti v riziku vibrací v případě, zeje nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
 6. Prognosticky závažná zánětlivá a degenerativní onemocnění kloubů a systémová onemocnění pohybové tkáně.
 7. Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud a) při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečištění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami, b) nelze při praktickém vyučování vyloučit činnosti se zvířaty, c) při praktickém vyučování nelze vyloučit styk s potravinami, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
 8. Prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně onemocnění alergických, pokud a) nelze při praktickém vyučování vyloučit dráždivé a alergizující látky, činnosti ve vysoce prašném prostředí, b) nelze při praktickém vyučování vyloučit činnosti se zvířaty, c) při praktickém vyučování nelze vyloučit styk s potravinami, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
 9. Přecitlivělost na a) alergizující látky používané při praktickém vyučování, b) látky ropného původu v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
 10. Alergická onemocnění kůže, spojivek nebo dýchacích cest.
 11. Prognosticky závažné nemoci srdce a oběhové soustavy vylučující středně velkou zátěž v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
 12. Prognosticky závažné poruchy krvetvorby (anemie apod.).
 13. Krvácivé stavy.
 14. Nemoci zažívací soustavy vyžadující dietní stravu a vylučující směnný nebo nepravidelný provoz.
 15. Prognosticky závažné nemoci endokrinní a přeměny látek, včetně diabetes mellitus.
 16. Prognosticky závažné poruchy mechanizmu imunity.
 17. Prognosticky závažné chronické nemoci ledvin a močových cest.
 18. Prognosticky závažné chronické nemoci jater (chronická hepatitis).
 19. Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
 20. Závažné poruchy sluchu v případě činností v riziku hluku v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
 21. Prognosticky závažné nemoci oka znemožňující zvýšenou fyzickou zátěž a manipulaci s břemeny v případě, zeje nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
 22. Prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvociru v případě činností s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
 23. Závažné duševní nemoci a poruchy chování.
 24. Prognosticky závažné gynekologické nemoci.
 25. Nemoci vylučující fyzickou náročnost související s výukou příslušného oboru vzdělání. Kritéria jsou stanovena obsahovým zaměřením výuky příslušného oboru vzdělání a jeho zdravotní náročností.
 26. Nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
 27. Nemoci vylučující splnění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy pro výkon povolání, na které bude uchazeč připravován v daném oboru vzdělání v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
 28. Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků.

Ať vám neuteče žádná novinka sledujte nás:

Kontakty

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3

Telefonní čísla
sekretariát387 023 011
ředitel školy387 023 012
sborovna387 023 023

Střední zdravotnická škola
elektronická adresa podatelny

skola@szscb.cz

studijní oddělení VOŠZ

studijni.vzs@seznam.cz

Úřední hodiny

Pondělí9:00 - 13:00

Středa9:00 - 13:00

Zobrazit

Mapa míst a pracovišť

mapa pracovišť

Partneři, sponzoři, organizace

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout