telefon 387 023 011
Dnes nejsou úřední hodiny
Velikost písma
Nacházíte se v kategorii

Přijímací zkoušky na SŠ

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / Střední zdravotnická škola / Pro uchazeče / Přijímací zkoušky na SŠ

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, České Budějovice, Husova 3 vyhlašuje podle § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů první kolo přijímacího řízení a stanoví předpokládané počty přijímaných uchazečů a kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 takto:

Obor vzdělání Kritéria Počet otevíraných tříd Předpokládaný počet přijímaných uchazečů
Praktická sestra - České Budějovice (53-41-M/03)
čtyřleté studium denní forma vzdělávání
pracoviště České Budějovice
PDF dokument 2 60
Praktická sestra - Prachatice (53-41-M/03)
čtyřleté studium denní forma vzdělávání
detašované pracoviště Prachatice (výuka probíhá na VOŠS a Střední pedagogické škole Prachatice)
PDF dokument 1 25
Praktická sestra - Strakonice (53-41-M/03)
čtyřleté studium denní forma vzdělávání
detašované pracoviště Strakonice (výuka probíhá na VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb Strakonice)
PDF dokument 1 25
Laboratorní asistent (53-43-M/01)
čtyřleté studium denní forma vzdělávání
PDF dokument 1 30
Asistent zubního technika (53-44-M/03)
čtyřleté studium denní forma vzdělávání
PDF dokument 1 24
Zdravotnické lyceum (78-42-M/04)
čtyřleté studium denní forma vzdělávání
PDF dokument 1 30

 

Přihlášení

K přihlášce na obor praktická sestra, laboratorní asistent a asistent zubního technika je potřeba přiložit zdravotní způsobilost od lékaře.

Přihlášku pro první kolo přijímacího řízení je nutné podat do 20. února 2024. Týká se všech oborů (i detašovaných pracovišť).

 

Další informace

 

Úpravy podmínek přijímacího řízení

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami ředitel školy upraví podmínky přijímacího řízení a uzpůsobí konání přijímací zkoušky podle doporučení školského poradenského zařízení.

Cizinci

U uchazečů, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se převede hodnocení na klasifikační soustavu podle § 15 odst. 3 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.

Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, a uchazečům dle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, se při přijímacím řízení promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, a to jednotná přijímací zkouška v podobě písemného testu z českého jazyka a literatury.

Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, je ověřena rozhovorem. Smyslem ústního rozhovoru v českém jazyce je ověření, zda je uchazeč schopen se zapojit do vzdělávání ve výše uvedeném oboru vzdělání.

Poznámka: Ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky uchazečů, kteří nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury, vytváří redukované pořadí všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání na základě hodnocení zkoušky z matematiky a dalších kritérií přijímacího řízení, která neověřují znalost českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 26 odst. 3 a 4 vyhlášy č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři. Aktuální právní předpisy, které stanovují uzpůsobení podmínek přijímacího řízení pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami a osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí, naleznete na stránkách Právní předpisy.

 

Legislativa

Ředitel střední školy 15. května 2024 zveřejní výsledky přijímacího řízení (na veřejně přístupném místě ve škole a nahraje PDF soubor s podrobnými výsledky dle jednotlivých kritérií do systému).

Přijímací řízení upravuje:

  • Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění
  • Vyhláška č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

V Českých Budějovicích dne 29. ledna 2024

PhDr. Karel Štix, v. r.
ředitel školy

Ať vám neuteče žádná novinka sledujte nás:

Kontakty

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3

Telefonní čísla
sekretariát387 023 011
ředitel školy387 023 012
sborovna387 023 023

Střední zdravotnická škola
elektronická adresa podatelny

skola@szscb.cz

studijní oddělení VOŠZ

studijni.vzs@seznam.cz

Úřední hodiny

Pondělí9:00 - 13:00

Středa9:00 - 13:00

Zobrazit

Mapa míst a pracovišť

mapa pracovišť

Partneři, sponzoři, organizace

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout