telefon 387 023 011
Dnes nejsou úřední hodiny
Velikost písma
Nacházíte se v kategorii

Projekty školy

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / Společné / O škole / Projekty školy

Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje II (IKAP JčK II)

Logolink Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018245

Příjemce: Jihočeský kraj

Partner s finančním příspěvkem: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3

Termín fyzické realizace projektu: 1. 1. 2021–31. 10. 2023

Webový odkaz na internetové stránky projektu IKAP JčK II: https://ikap.kraj-jihocesky.cz/

Stručný popis klíčové aktivity

Podpora polytechnického vzdělávání a zapojení školy do této klíčové aktivity:

  • Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3 je zapojena do tohoto projektu jako partner s finančním příspěvkem a podílí se na realizaci klíčové aktivity
  • Podpora polytechnického vzdělávání. Klíčová aktivita je založena na intenzivní spolupráci mezi partnerskými středními školami a spolupracujícími základními školami Jihočeského kraje.
  • Cílem této aktivity je zvýšení zájmu o polytechnické vzdělávání u žáků základních škol a prohloubení odborných kompetencí u pedagogů.

Nabídka podaktivit realizovaných v rámci projektu včetně informace o přihlášení:

Blok kroužků

V rámci podaktivity Blok kroužků budou realizovány 2 zájmové kroužky určené pro žáky základních škol:

  • Zdravotnický kroužek (informační letáček) - lidské tělo a základní funkce orgánů - péče o naše zdraví (hygienické návyky, prevence nemocí, životospráva) - první pomoc
  • Přírodovědný kroužek (informační letáček) - biologie člověka a hematologie (morfologie krevních buněk, určování krevních skupin) - fyzika (vybrané kapitoly z fyziky se zaměřením na zdravotnictví) - chemie (vybrané kapitoly z chemie se zaměřením na zdravotnictví)

Projektové dny

V rámci podaktivity Projektové dny proběhne 8 projektových dnů, z toho 4 se uskuteční ve školním roce 2021/22 a zbývající 4 ve školním roce 2022/23.

Projektového dne se vždy zúčastní jedna třída partnerské základní školy (2. stupeň).


Projekt „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje II“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018245, je spolufinancován Evropskou unií.

Ať vám neuteče žádná novinka sledujte nás:

Kontakty

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3

Telefonní čísla
sekretariát387 023 011
ředitel školy387 023 012
sborovna387 023 023

Střední zdravotnická škola
elektronická adresa podatelny

skola@szscb.cz

studijní oddělení VOŠZ

studijni.vzs@seznam.cz

Úřední hodiny

Pondělí9:00 - 13:00

Středa9:00 - 13:00

Zobrazit

Mapa míst a pracovišť

mapa pracovišť

Partneři, sponzoři, organizace

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout