telefon 387 023 011
Dnes nejsou úřední hodiny
Velikost písma
Nacházíte se v kategorii

Spolupracujeme s

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / Společné / O škole / Spolupracujeme s

Do Brna po roce přijeli ředitelé zdravotnických škol…

Ve dnech 6. a 7. listopadu 2023 se konala v Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO) v Brně celorepubliková konference členských zdravotnických škol s mezinárodní účastí. Česká asociace dlouhodobě úzce spolupracuje s Asociací středních zdravotnických škol Slovenské republiky, kterou reprezentoval na konferenci její prezident a současně ředitel SZŠ Lučenec Miroslav Sekula se svou manželkou.

V pondělí dopoledne poctil účastníky konference svou návštěvou ministr školství ČR Mikuláš Bek, který ve svém více než půlhodinovém příspěvku vysvětlil ředitelům škol své postoje k palčivým tématům současného školství. Ministr hovořil o připravovaných změnách financování regionálního školství a návrhu rozpočtu kapitoly školství na rok 2024.  Vysvětloval důvody pro snížení tzv. PHmax, zmínil také plánované snížení počtu pedagogických a nepedagogických pracovníků ve školách, kterých je údajně ve školách a školských zařízeních nadbytek. V závěru došla řeč také na profesní maturitu a přiznání titulu profesní bakalář na vyšších odborných školách. Pan ministr poté v diskuzi reagoval na dotazy ředitelů škol.

Odborná konference měla v pondělí maximálně nabitý program – odborné přednášky se střídaly s prezentacemi pozvaných hostů od dopolední půl jedenácté až do páté hodiny odpolední, kdy na program plynule navázalo jednání valné hromady asociace. Ministerstvo zdravotnictví reprezentovala Hlavní sestra ČR, Alice Strnadová, MŠMT pak zastoupil ředitel odboru středního a vyššího odborného vzdělávání Petr Bannert, ředitel společnosti Cermat Ing. M. Krejčí a Ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.

Ve večerních hodinách se účastníci konference tradičně sešli k neformálnímu posezení, doplněnému rautem a kulturním programem ve vlastní režii (kytara + housle).

Celé úterní dopoledne bylo věnováno návštěvě simulačního centra Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, které je nejmodernějším centrem svého druhu ve střední Evropě. Samotné exkurzi do „centra“ předcházela prezentace společnosti AV Média. Zájemci z řad ředitelů rozdělení do dvou skupin navštívili simulační operační sály, jednotky intenzivní péče a laboratoře vybavené „high-tech“ zdravotnickým vybavením a simulátory.

Věřím, že i letošní odborná konference byla pro reprezentanty zdravotnických škol přínosem.

Karel Štix, předseda asociace

Ať vám neuteče žádná novinka sledujte nás:

Kontakty

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3

Telefonní čísla
sekretariát387 023 011
ředitel školy387 023 012
sborovna387 023 023

Střední zdravotnická škola
elektronická adresa podatelny

skola@szscb.cz

studijní oddělení VOŠZ

studijni.vzs@seznam.cz

Mapa míst a pracovišť

mapa pracovišť

Partneři, sponzoři, organizace

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout