telefon 387 023 011
Dnes nejsou úřední hodiny
Velikost písma
Nacházíte se v kategorii

Provozní informace školy - Informace pro všechny žáky a studenty

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / Společné / O škole / Provozní informace školy

Dotační program Jihočeského kraje

Upozorňujeme, že dne 31. 1. 2023 končí termín pro podání žádostí o dotaci do tohoto dotačního programu

MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME I.

(PODPORA RODIN S DĚTMI OD 3 LET DO DOVRŠENÍ 19 LET NA ŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY)

Cílem dotačního programu je podpořit rodiny s dětmi, aby díky zvyšujícím se nákladům na životní potřeby nemusely omezovat školní a mimoškolní aktivity svých dětí (zájmové kroužky pořádané DDM, ZUŠ apod.). Náklady na tyto aktivity je možné při splnění stanovených podmínek nyní proplatit z rozpočtu kraje, a to do výše 4 000 Kč na jedno dítě v období 1. pololetí školního roku 2022/2023. Podmínky podání žádosti: - Žádosti o podporu (finanční příspěvek) podávají rodiče nebo zákonní zástupci prostřednictvím organizace, která provozuje podporované aktivity. - Oprávněným žadatelem je škola a školské zařízení zřizované Jihočeským krajem. - Příspěvek je určen pro dítě s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje k 1. 8. 2022. - Podporovány budou děti žijící v domácnosti, v níž je:

 • pobírána dávka na „Přídavek na dítě“ alespoň v některém měsíci roku 2022 nebo
 • pobírána dávka na „Příspěvek na bydlení“ nebo
 • čistý měsíční příjem připadající na člena domácnosti ve výši maximálně 13 000 Kč včetně. Do příjmů jsou započítávány příjmy z výdělečné činnosti (příjmy ze závislé činnosti, včetně DPP nebo DPČ, OSVČ, včetně DPP, DPČ), výsluhový příspěvek, příjmy z dávek nemocenského pojištění (např. peněžitá pomoc v mateřství), rodičovský příspěvek, skutečně obdržené výživné, příjem z pronájmu, příjem z kapitálového majetku, případně starobní, vdovský nebo vdovecký, sirotčí a invalidní důchod.

 

Podmínkou pro přiznání a vyplacení podpory je, že rodič/zákonný zástupce podporované osoby a jeho manžel/druh/partner ke své žádosti doloží:

 • potvrzení o zaměstnání nebo o příjmech z výkonu podnikatelské činnosti jako OSVČ, nebo
 • potvrzení Úřadu práce, že není ke dni podání žádosti déle než 6 měsíců veden v evidenci uchazečů o zaměstnání.

 

Na nevyčerpanou část příspěvku např. díky nemocnosti dítěte, není právní nárok, nebude vyplacena. Podporovanými aktivitami jsou:

 • předškolní vzdělávání
 • ubytování žáků v domově mládeže, internátu
 • školní lyžařské kurzy
 • vzdělávání v základních uměleckých školách
 • zájmové vzdělávání ve střediscích volného času
 • školní stravování
 • další zájmové, volnočasové, tělovýchovné a sportovní aktivity dětí (kroužky, kurzy apod.)

 

Částku mohou rodiče poskládat např. z podpory školního stravování ve výši 1 500 Kč a školného v ZUŠ ve výši 2 500 Kč.

U každé školy podají řediteli školy žádost s doklady uvedenými výše v částce, kterou po dané škole požadují jako příspěvek k proplacení nákladů. - Jestliže bude dítě s trvalým pobytem v obci Jihočeského kraje navštěvovat školu, školské zařízení se sídlem mimo území Jihočeského kraje, nemá na podporu v programu I nárok. Další informace k podmínkám dotačního programu: https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-aktivit-deti-mladeze

Ať vám neuteče žádná novinka sledujte nás:

Kontakty

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3

Telefonní čísla
sekretariát387 023 011
ředitel školy387 023 012
sborovna387 023 023

Střední zdravotnická škola
elektronická adresa podatelny

skola@szscb.cz

studijní oddělení VOŠZ

studijni.vzs@seznam.cz

Úřední hodiny

Pondělí9:00 - 13:00

Středa9:00 - 13:00

Zobrazit

Mapa míst a pracovišť

mapa pracovišť

Partneři, sponzoři, organizace

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout